November: maand van de heupen

PennHip

PennHip is de afkorting van Pennsylvania Hip Improvement Program. Deze methode is ontstaan in de VS, Pennsylvania University.

Het verschil met de PennHip methode en de traditionele HD foto, is dat er bij de PennHip opname 3 opnames worden gemaakt ter beoordeling en bij de traditionele methode slechts 1 röntgenfoto. Op deze opname is wel goed te beoordelen of er sprake is van artrose, maar de speling van het gewricht is op deze foto niet betrouwbaar te meten. Juist deze speling is een belangrijke factor in de ontwikkeling van HD en artrose.

Voordelen

De PennHip procedure kan al betrouwbaar worden uitgevoerd bij een leeftijd van 16 weken oud. Een vroege bepaling van de kwaliteit van de heupen van een pup is waardevol.

  1. Huishonden kunnen al op jonge leeftijd begeleiding krijgen. Chirurgisch zijn er op jonge leeftijd veel meer mogelijkheden. Een chirurgische behandeling, JPS ingreep (juveniele pelvis symfysiodesis) kan zelfs het ontstaan van toekomstige HD problemen voorkomen.

Door deze weinig belastende ingreep in de groeifase van de pup toe te passen, is er een grote kans dat het bekken dusdanig uitgroeit dat de heupgewrichten zich alsnog goed ontwikkelen en klachten uitblijven.

  1. Maar ook wanneer er in overleg niet voor een chirurgische behandeling gekozen wordt, is het starten van een conservatieve behandeling op vroege leeftijd succesvoller dan wanneer er al artrose problemen zijn.
  2. Fokkers kunnen op vroege leeftijd al de juiste honden selecteren voor de fok.
  3. Hulp- en werkhonden kunnen op jonge leeftijd gescreend worden, voor zij aan een lang en kostbaar trainingstraject beginnen.

Ook door het Raad van Beheer wordt deze methode inmiddels op zijn waarde geschat. Deze methode is een welkome aanvulling op de bestaande onderzoeken om HD in rassen te voorkomen.

Voor meer informatie; check de site van de Raad van Beheer.

PennHip röntgenen

De distractie index (DI) zoals bepaald wordt door de PennHip methode is de meest betrouwbare indicator voor toekomstige heupartrose.

In vergelijkende studie factoren zoals leeftijd, ras, gewicht, geslacht, afleiding index en norberg-hoek, werd opgemaakt dat de DI index de hoogste voorspellende kracht had met de toekomstige ontwikkeling van artrose, ongeacht de leeftijd op het moment van de PennHip evaluatie.

Met de PennHip methode verkrijgen we eerder en betrouwbaarder informatie over de kwaliteit van het heupgewricht. HD wordt niet vastgesteld als de pup al HD heeft, maar dat op veel jongere leeftijd wordt onderzocht of de hond teveel speling in zijn heupgewricht heeft wat kan leiden tot HD.

Onze kliniek heeft de licentie voor het maken van röntgenfoto’s volgens de PennHip procedure. Deze procedure mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd PennHip dierenarts.

De PennHip foto’s worden ter beoordeling digitaal opgestuurd naar Pennsylvania University, waarna u na beoordeling een uitgebreid verslag met de uitslag mag ontvangen.

De PennHip methode kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van 16 weken.

Er wordt van de hond een serie dat bestaat uit 3 heupfoto’s gemaakt.

  1. Een ‘normale’ HD foto.
  2. Een compressie foto. Hierbij worden de heupen juist zo ver mogelijk in de komt geduwd.
  3. Een distractiefoto. Bij deze foto liggen de heupen zo ver mogelijk uit elkaar.

Op de eerste foto is een normale HD foto te zien, zoals wij die ook zouden maken voor het Raad van Beheer.

De tweede foto is een zogenoemde compressie foto. Hierbij wordt de heupkop zo diep mogelijk in de heupkom geduwd.

Op de derde foto is een distractie opname te zien. Hierbij wordt de heupkop juist uit de heupkom getrokken, met een aan de pup gerelateerde kracht.

De honden worden bij het maken van deze opnames altijd onder anesthesie gebracht en er is geen enkel risico op beschadiging van een gezond heupgewricht.

Voor meer informatie over PennHip kunt u een bezoek brengen aan hun website.

 

De gehele maand november 10% korting op uw PennHip afspraak

PennHip officieel (opsturen naar VS)           € 269,60          ->        € 242,65

 

Voor meer informatie kunt u bellen met onze baliemedewerkers op 0341-353451