Statement Dierenkliniek Putten inzake fokken met dieren met extreem uiterlijk

Als praktijk zijn wij elke dag bezig met het gezond maken en houden van huisdieren. Daar hoort ook bij dat wij onze bijdrage leveren aan een gezonde populatie (ras)honden.

Dagelijks keuren wij hiervoor honden op erfelijke gebreken zoals HD, ED en andere aandoeningen. Te vaak komen wij nog  schrijnende gevallen tegen van honden met aandoeningen die het welzijn van de hond ernstig schaden. Dit gaat voornamelijk om honden met erg korte snuiten en/of met ernstige voorste luchtwegproblematiek/BOS.
Als praktijk voelen wij ons genoodzaakt om hier wat aan te doen. Dit doen wij niet alleen uit eigen beweging, ook vanuit de overheid is het nu wettelijk verboden om met honden met ernstige aandoeningen te fokken en dus strafbaar.

Er zijn inmiddels protocollen ontwikkeld, waarmee objectief bepaald kan worden of dieren ingezet mogen worden voor de fok. Hier maken wij gebruik van en bij dieren, die niet binnen de gezondheidsnormen vallen zullen wij als Dierenkliniek Putten vanaf heden niet meer meewerken aan progesteronbepalingen, kunstmatige inseminaties en geplande keizersneden van deze honden.

Ook zullen wij de eigenaren van dergelijke honden wijzen op deze kenmerken. Van daaruit kunnen wij dan samen met gemotiveerde eigenaren werken naar en voor gezondere honden!