De ouder wordende hond

De ouder wordende hond :

Wanneer noemen we een hond senior? Dat hangt erg af van het formaat. In het algemeen geldt dat een kleiner ras pas vanaf 9 a 10 jaar senior is , een (middel-)groot ras vanaf 8-9 jaar en een reuzenras vanaf 6-7 jaar.

Bij het ouder worden van uw hond zullen ouderdomsverschijnselen optreden. Sommigen hebben meer gevolgen voor de levenskwaliteit dan andere en niet alle verschijnselen kunnen worden behandeld. Maar…. sommige wel en dat kan het leven voor uw hond flink veraangenamen en/of verlengen. Hierbij is het zaak dat problemen tijdig onderkend worden.

Typische ouderdomsklachten als staar, doofheid, minder poetsgedrag, meer en dieper slapen zijn “normaal”en moeilijk of niet te behandelen. Het hoort bij het ouder worden en meestal treden deze verschijnselen geleidelijk op, waardoor baas en hond aan de ouderdom kunnen wennen.

Dementie is een bij honden veel voorkomend verschijnsel. De dieren uiten dit door aan-en afhankelijker te worden. Soms in zo’n extreme mate dat er een soort verlatingsangst optreedt. Dan zijn trainingsadviezen en eventueel medicatie vaak zinvol.

Ook zien we bij oudere honden vaak meer gebitsproblemen. Het is echt belangrijk om te voorkomen dat het gebit en het tandvlees in een te slechte toestand komt te verkeren. Honden uiten niet altijd de pijn die ze daarbij voelen, maar dat wil niet zeggen dat ze geen ( vaak erge!) pijn hebben.

Hetzelfde geldt voor de bewegingsproblemen die oudere honden krijgen. Honden zullen niet snel piepen! Pijn uiten ze door minder snel en soepel op te staan, door eerder moe te zijn, mank te lopen, door te zakken in de achterhand, een opgebolde rug te tonen, meer te hijgen en minder graag in beweging te komen. Het is belangrijk om te weten waar de bewegingsklachten vandaan komen. Afhankelijk van de oorsprong kan er vaak zeer goed een gerichte ondersteuning gegeven worden.

Goede voeding is erg belangrijk voor de senior. Het is belangrijk om overgewicht te voorkomen en de behoefte aan vitamines en mineralen veranderen. De nieren zijn kwetsbaarder en daarom is het zaak om minder, maar hoogwaardiger eiwit te verstrekken. Veel oudere honden worden winderig of raken gemakkelijker verstopt. Dan zijn dieetmaatregelen zinvol.

Het is zinvol om uw senior minimaal een keer per jaar goed door de dierenarts te laten controleren. Het is belangrijk dat u voor het bezoek uw hond goed observeert en meldt of uw dier bijvoorbeeld meer drinkt dan vroeger, moeilijker beweegt of andere klachten vertoond.