Herpes virus

Herpes virus, gemeen en onderschat.

Het Canine Herpes Virus ( CHV )  komt veel voor bij honden in de hele wereld en zeker ook in Nederland. Geschat wordt dat in ons land meer dan de helft van de honden drager is van dit virus. Het virus kan diverse problemen veroorzaken. Bij fokteven kan een infectie met CHV er voor zorgen dat embryo’s zich niet goed kunnen innestelen in de baarmoeder, waardoor de teef “leeg” blijft of er slechts weinig puppy’s geboren worden. Bij vruchtbaarheidsproblemen en kleine nesten moet altijd aan CHV als oorzaak gedacht worden. Daarnaast kunnen pups tijdens de passage door het geboortekanaal van een besmette teef geïnfecteerd raken. Na een incubatie tijd van 3-6 dagen kunnen de tot dan toe gezonde pups plots ziek worden. Diverse symptomen, zoals kortademigheid, diarree, maar vooral luid schreeuwen ( “weaning puppy’s” ) en stoppen met drinken gevolgd door de dood worden dan gezien. Een goede behandeling is er niet. Meestal gaan de meeste puppy’s dood. Bij puppy sterfte raden wij altijd sectie aan. Hiermee kan een eventuele Herpes infectie worden aangetoond. Hoe ouder pups worden hoe minder symptomen ze vertonen na een Herpes infectie. Als ze ouder zijn dan 3 weken zien we meestal amper symptomen. De meest voorkomende zijn dan neusuitvloeiing, speekselen, hoesten en andere verschijnselen  zoals we die we ook zien bij kennelhoest infecties. Volwassen honden vertonen na infectie meestal geen ziekteverschijnselen.

Het virus handhaaft zich zeer goed in een hondenpopulatie en vooral in grotere groepen honden, nog beter als er veel contacten zijn met andere honden, zoals op shows. Buiten de hond is het virus dat vooral overgebracht wordt door direct contact tussen honden ( likken, speekselen, dekking) kwetsbaar. Het is goed te bestrijden met bijna alle ontsmettingsmiddelen. Indien vruchtbaarheidsproblemen optreden die mogelijk te wijten zijn aan het CHV virus adviseren wij tegenwoordig om teven te vaccineren met een vaccin in de eerste 10 dagen na de dekking en in de week voorafgaand aan de geboorte. Wij hebben sterk de indruk dat het vaccin effectief is en vroeg embryonale sterfte en puppysterfte kan voorkomen.

Daan Kranendonk, Dierenkliniek Putten