Arthroscopie

Wat is arthroscopie?

In onze kliniek verrichten wij ook arthroscopische operaties. “Arthro” staat voor gewricht en “scopie” voor kijken, dus het betreft kijkoperaties met een endoscoop in gewrichten.  Door een camera aan te sluiten op een endoscoop krijgt de chirurg een mooi vergroot beeld op een TV scherm.  Vooral de elleboog en de schouder lenen zich voor arthroscopische ingrepen. Er zijn grote voordelen aan deze methode verbonden ten opzichte van de conventionele arthrotomie, waarbij met een scalpel het gewricht wordt geopend.  Ten eerste worden de omgevende structuren en het gewrichtkapsel veel minder “beledigd” door de kleine 2.4 mm (elleboog) tot 3.0 mm (schouder) grote gaatjes dan door een incisie van 5 cm (elleboog) en wel tot 12 cm (schouder) Daarnaast wordt een veel overzichtelijker beeld gekregen met de scoop dan met de tradionele methode. Ten slotte kan met kleine instrumentjes op een subtiele manier het gewrichtsprobleem in de elleboog of schouder worden verholpen.

In de elleboog behandelen wij vooral de losse processus coronoideus en OCD bij voorkeur arthroscopisch. Het losse processus aconeus is te groot om met behulp van arthroscopie te verwijderen en daar blijven wij de voorkeur geven aan de arthronomie (incisie) methode.

In de schouder behandelen wij zowel de OCD problematiek, de bicepspeesschede ontsteking en problemen met het achterste gewrichtskapsel bij voorkeur met de arthroscopische methode.

De knie is een gewricht met grote vetkussens en daardoor, in tegenstelling bij de mens,  minder overzichtelijk en minder geschikt voor de arthroscopie.  Hier geven wij de voorkeur aan de traditionele arthrotomie. Het lijkt ook wel dat een knie “toleranter” is in haar reacties op de incisie methode dan met name de elleboog.