Bekkenkanteling

Heupdysplasie-voor-bekkenkantelingHet is belangrijk om de aanleg voor HD vroeg te signaleren. Is er nog geen arthrose, maar wel heupdysplasie, dan kan een operatieve bekkenkanteling een fantastisch resultaat geven. Het bekken wordt op 3 plaatsen doorgezaagd, waardoor het deel waar de heupkom in ligt naar buiten gekanteld kan worden. Vervolgens wordt dit vastgezet met een speciaal botplaatje, waardoor de heupkom meer over de heupkop heen geplaatst. Hierdoor ligt de heupkop stabieler (beter aangesloten), en dieper in de heupkom. De kans op snelle achteruitgang van de heupen is veel kleiner.

Deze operatie heeft alleen zin als er nog geen of minimale arthrose is. Het is een ingrijpende operatie die goede resultaten geeft.

bekkenkantelingAan een zijde is een een bekkenkanteling uitgevoerd. Zie hoe de heupkop nu diep in de kom ligt. De andere zijde moet nog geopereerd worden.