Konijnen

Koen Esman met konijnDe geneeskunde van het konijn is een vak apart. Konijnen zijn ontzettend leuke huisdieren en kunnen met de juiste verzorging heel oud worden. In onze kliniek heeft Koen Esman zich toegelegd op de geneeskunde van het konijn. Hij heeft hiervoor diverse cursussen en nascholingen gevolgd.

Konijnen zijn sterke dieren en uiten vaak pas in een laat stadium dat ze ziek zijn. Als een konijn stopt met eten ontstaat er al snel een levensbedreigende situatie. Gebitsproblemen en verteringsproblemen komen regelmatig voor.

Als een konijn behandeld moet worden voor een gebitsprobleem is meestal een narcose nodig. Konijnen zijn erg gevoelig voor narcose en moeten daarom heel anders worden geanestheseerd dan andere dieren.

Meer informatie over: