Penn Hip

Sinds enkele jaren is er een nieuwe, veelbelovende methode, de Penn Hip methode. Met de Penn Hip verkrijgen we eerder en betrouwbaarder informatie over de kwaliteit van het heupgewricht.

Deze methode wordt in de Verenigde Staten inmiddels op grote schaal toegepast en is ontwikkeld door de Universiteit van Pennsylvania (vandaar de naam).
Naast de klassieke röntgenopname, worden twee andere röntgenopnames gemaakt. Als eerste wordt met een compressor de heupkop zo diep mogelijk in de heupkom geduwd. Bij de tweede opname wordt met een distractor de heupkop juist uit de kom getrokken. De honden worden hierbij altijd onder anesthesie gebracht. Er is geen enkel risico op beschadiging van een gezond heupgewricht. Hoe groter de verplaatsing van de heupkop uit de heupkom, des te zwakker zijn de structuren, zoals het heupbandje; het gewrichtskapsel en de bespiering die de kop in de kom horen te houden. Door de verplaatsing uit te drukken in een getal, kan men honden binnen een rasgroep goed vergelijken en, naar nu blijkt, een betere voorspelling doen van de kans op ontwikkeling van heuparthrose en dus op heupklachten.
Honden kunnen al op jeugdige leeftijd met deze Penn-Hip methode op heupdysplasie gescreend worden.
Voor meer informatie kunt u ons bellen of u bezoekt de website www.pennhip.org Op deze site staan foto’s van de röntgenopnames. Onze kliniek is overigens een van de eerste klinieken die gecertificeerd is om deze opnames te mogen maken.

Met de Penn Hip methode komt de hond met zijn rug in de röntgenbak te liggen.
Met kussens wordt er tegen de heupgewrichten geduwd. Hierna zullen de knieën ten opzichte van elkaar worden gespreid en wordt er een röntgenopname gemaakt. Dit noemen we compressieopname.

Bij de distractieopname, zoals u hiernaast ziet, worden 2 buizen over de heupkoppen aan de binnenzijde van de dijbenen gelegd, waarna de knieën naar elkaar toe worden bewogen.
Hierdoor wordt de kop uit de kom getrokken. De opnames kunnen alleen onder anesthesie worden gemaakt.

penn hip distractie opnameHet röntgenbeeld van de compressieopname.
Door te meten hoeveel het middelpunt van de heupkop zich in deze distractieopname verplaatst ten opzichte van het middelpunt in de compressieopname, wordt een objectieve maat gevonden die honden binnen een rasgroep met elkaar vergelijkbaar maakt.

Al onze foto’s worden naar de Verenigde Staten opgestuurd en daar beoordeeld. Per hond krijgt de eigenaar een duidelijk omschreven verslag.